Beneficiarii privati

Beneficiarii privati

a) IMM–urile, definite conform Legii nr.346/2004 cu modificările si completările ulterioare, inclusiv persoanele fizice autorizate , întreprinderi individuale şi familiale, care desfăşoară activităţi economice, constituite conform OUG nr. 44/2008.
b) asociatiile, societăţile agricole si cooperativele agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004.
c) categoriile de beneficiari publici si privati ai PNDR 2014 – 2020.
d) persoanele fizice în calitate de producători agricoli.