Beneficiarii publici ai FEADR

Beneficiarii publici ai FEADR

- Comune, orașe, ADI și ODP în calitate de beneficiari ai FEADR.

- GAL.

- Organizațiile utilizatorilor de apă (OUAI)