Comisioane de garantare

Comisioane de garantare

Nivelul comisionului de garantare variaza in functie de ratingul imprumutatului stabilit de institutia finantatoare la acordarea garantiei, intre 1.25% si 3.8%.

Calculul comisionului de garantare

Baza de calcul a comisionului de garantare este suma garantata, respectiv soldul garantiei. Comisionul se calculeaza ca procent aplicat la baza de calcul si se plateste de catre Banca in conditiile Contractului de garantare, dupa cum urmeaza:
a. pentru creditele pe termen scurt destinate finantarii activitatii curente (productie, linii de credit, capital de lucru, stocuri, etc.), investiţiilor ,acorduri de garantare, o singura data la aprobarea/prelungirea garantiei, in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicarii de catre FGCR a aprobarii, proportional cu perioada de garantare din care se scad 60 zile/2 luni
b. pentru credite pe termen mediu şi lung destinate finantarii activitatii curente (productie, linii de credit, capital de lucru, stocuri, etc.), acorduri de garantare pe termen mediu si lung, inclusiv de investitii, anual, la valoarea garantiei, respectiv soldul garanţiei de la 31.12, proportional cu perioada de garantare, iar pentru ultimul an, proportional cu numărul de luni de garantare rămase până la sfârşitul anului , din care se scad 60 zile/2 luni.
c. Plata comisionului de garantare pentru garanţii pe termen mediu şi lung se face, la aprobarea garanţiei sau eşalonat, proporţional cu numărul de luni de garantare, astfel:
a). pentru primul an de garantare in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicarii aprobarii garanţiei;
b). pentru următorii ani de garantare – până la data de 1 martie a anului de plată inclusiv in cazul in care data scadenţei finale, este anterioară datei de 1 martie.
d. Dupa data inregistrarii la Fond a cererii de plata, nu se mai calculeaza comision de garantare.

Modul de calcul al comisionului de garantare este urmatorul:

A. Pentru contractele de garantare aferente creditelor pe termen scurt

A.1. Pentru contractele de garantare aferente creditelor pe termen scurt :

Comisionul de garantare = Procent comision x Valoarea garantiei aprobate x nr. luni de garantare -60zile/2 luni
12

A.2. Pentru contractele de garantare aferente acordurilor de garantare pe termen scurt:

Comisionul de garantare = Procent comision x Valoarea garantiei aprobate x nr.zile de garantare (cf. acordului) -60zile/2 luni
360

B. Pentru contractele de garantare aferente creditelor pe termen mediu si lung :
B.1. Pentru primul an de garantare, comisionul de garantare datorat este cel aferent perioadei pana la sfarsitul anului; acesta se va calcula ca un procent din valoarea garantiei, proportional cu numarul de luni intregi de garantare până la sfârşitul anului si se va plati in momentul aprobarii garantiei, astfel:
Comision
de garantare = Procent comision x Val. garantiei aprobate x Nr. luni intregi de garantare pana la sf. anului
aferent primului an 12
Contractul de garantare se transmite bancii dupa achitarea de catre aceasta a comisionului de garantare datorat si prezentarea contractului de credit incheiat cu beneficiarul.
B.2. Pentru anii urmatori (intregi) de garantare, comisionul de garantare datorat se calculeaza astfel:
B.2.1. pentru credite in sold la 31 decembrie al anului precedent ca procent aplicat la valoarea garantiei/soldul garantiei la data de 31 decembrie si se va plati pana la 1 martie, după cum urmează:
• Pentru contractele de garantare aferente creditelor pe termen mediu si lung care au fost utilizate si sunt in perioada de rambursare (au grafic de rambursare)

• Comision de garantare = Procent comision x Sold garantie la 31 dec. an precedent aferent urmatorilor ani

In cazul beneficiarilor publici ai PNDR 2014 – 2020, respectiv cei prevăzuți în OUG nr. 79/2009 comisionul pentru acordarea de catre Fond a scrisorii de garantie necesare pentru incasarea avansului prevazut in contractele de finantare nerambursabila incheiate cu AFIR este de 0,05 % pe luna si se plateste intreaga suma, la data emiterii scrisorii de garantie pentru perioada de valabilitate a acesteia (inclusiv luna acordarii si luna expirarii valabilitatii scrisorii de garantie), precum si la prelungirea scrisorii proportional cu perioada de acordare a valabilitatii.