Cum lucram cu institutiile finantatoare

Cum lucram cu institutiile finantatoare

Pentru obtinerea de către beneficiarii privați a garantiei Fondului se procedeaza astfel:

  • PASUL 1. Beneficiarul privat depune la institutia finantatoare documentatia de credit.
  • PASUL 2. Institutia finantatoare, in urma analizei proprii, daca va constata ca beneficiarul intruneste conditiile de creditare, dar nu prezinta suficiente garantii pentru acordarea finantarii, solicita Fondului participarea la impartirea riscului de creditare si în funcție de valoarea creditului și dobânda aferentă solicit emiterea garanției sau aprobarea garantiei financiare și încheierea contractului de garantare.
  • PASUL 3. FGCR-IFN SA analizeaza documentatia transmisa de aceasta si, in maximum 15 zile lucratoare de la primirea dosarului de finantare conform, intocmit conform prevederilor din Conventia incheiata cu institutia finantatoare, comunica acesteia decizia privind emiterea/acordarea/respingerea garantiei solicitate si, dupa caz, valoarea comisionului de garantare datorat Fondului.
  • PASUL 4. In baza aprobarii Fondului, acesta emite garanția sau după caz, institutia finantatoare semneaza contractul de credit cu beneficiarul si contractul de Garantare cu Fondul.