Prezentare generala

Prezentare generala

A.    Prezentare generală

Fondul de Garantare a Creditului Rural s-a constituit în februarie 1994, potrivit Legii nr. 31/1990, ca o societate comercială pe acțiuni, în urma negocierilor Comisiei Comunității Europene și Guvernul României, reprezentat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, concretizând programul Comunității Europene de sprijinire a procesului de privatizare a agriculturii în România și s-a înscris ca IFN în anul 2006, în baza OG nr. 28/2006, modificată prin Legea nr. 93/2009.Începând cu data de 30 iulie 2007, a primit din partea Băncii Naționale a României notificarea de înregistrare în Registrul Special BNR sub nr. RS-PJR-090029/2007 și în Registrul General BNR sub nr. RG-PJR-41-090173/2007,

FGCR-IFN – S.A. este membru al Asociației Europene de Cauționare Mutuală.

B.     Date de identificare
-       J40/3050/1994
-       CUI 5439903
-       Adresa poștală : București, Str. Occidentului nr. 5, sector 1
-       Telefoane : 021/312.54.63, 021/312.54.64 Fax : 021/312.54.19
-       Site : www.fgcr.ro
-       Adrese e-mail : office@fgcr.ro

C.    Conducerea societății
FGCR-IFN S.A. este o societate privată în care acționariatul este deținut în proporție de 99,997% de trei bănci comerciale.

D.    Obiective
Obiectivele Fondului sunt :
- sprijinirea absorbţiei fondurilor europene;
- să stimuleze accesul producătorilor agricoli privaţi, procesatorilor privaţi de produse agricole şi primăriilor comunale la credite şi la alte instrumente de finanţare;
- să faciliteze accesul investitorilor privaţi din sectorul agro-alimentar la finanţare prin acordarea de garanţii instituţiilor financiare (bănci comerciale şi alte instituţii financiare) pentru credite destinate finanţării producţiei, stocurilor, capitalului de lucru şi investiţiilor  efectuate în acest sector;

E.     Beneficiarii

Beneficiarii garanţiilor pot fi :

– persoane juridice si persoane fizice in calitate de producatori agricoli individuali;
– fermierii;
– procesatorii de produse agricole;
– beneficiarii FEADR şi FEGA.

F.     Produse

Produsele care pot fi garantate de FGCR-IFN-SA :

 1. Creditele destinate finanţării capitalului de lucru necesar fermierilor şi procesatorilor de produse agricole pentru realizarea producţiei. Garanţia se acordă ỉn baza prevederilor Legii 329/2009 cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor Metodologice de aplicare.
 2. Creditele destinate achizitiei de terenuri agricole in conditiile OUG 43/2013 si Normele Metodologice de aplicare a acesteia.
 3. Creditele acordate de instituţiile finanţatoare ỉn cadrul Convenţiilor cadru-plafon de garantare ỉncheiate de Fond cu acestea, pe baza adeverinţelor emise de APIA beneficiarilor sprijinului alocat din bugetul european şi bugetul national (SAPS, PNDC, subvenţii pentru bunăstarea păsărilor şi porcilor, etc).
 4. Finanţările acordate de instituţiile de credit beneficiarilor FEADR ai măsurilor:
            – 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole;
            – 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole forestiere;
            – 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii.
            – 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microỉntreprinderi;
            – 313 – Încurajarea activităţilor turistice;
            – 322 –  Renovarea, dezvoltarea satelor, ỉmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea ỉn valoare a moştenirii rurale .

 5. Finantarile acordate pentru realizarea obiectivelor de investiții cu cofinanțare FEGA;
 6. Finantarile acordate pentru realizarea obiectivelor de investiții în domeniul agriculturii și industriei alimentare;
 7. FGCR-IFN-SA emite scrisori de garanţie beneficiarilor FEADR prevăzuţi ỉn OUG 79/2009 pentru incasarea avansului prevăzut ỉn contractele de finanţare nerambursabilă ỉncheiate cu AFIR. Beneficiarii FEADR care pot solicita Fondului emiterea scrisorilor de garanţie pot fi :

  –        comunele, oraşele, ADI şi ODP ;
  –        grupurile de acţiune locală (GAL);
  –        organizaţiile şi federaţiile de utilizatori de apă (OUAI).

G.    Caracteristicile garanției

In cazul beneficiarilor privați

–Garanţia FGCR-IFN SA va acoperi până la 80% din valoarea finanţării contractate şi se va reduce progresiv pe măsura rambursării acesteia;
–Valoarea maximă a garanţiei nu va putea depăşi echivalentul a 2,5 mil. Euro denominaţi ỉn lei la cursul leu/euro de la data solicitării de garantare;
–Beneficiarii sunt IMM-uri şi nu se află ỉn dificultate financiară ỉn sensul prevederilor orientărilor comune privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea ỉntreprinderilor ỉn dificultate (dupa caz).

 

În cazul beneficiarilor publici ai OUG 79/2009 garanţia FGCR acoperă 110 % din valoarea avansului prevazut in contractul de finantare nerambursabil incheiat cu AFIR.

În cazul beneficiarilor publici care obtin finantari din partea institutiilor de credit, garantia FGCR reprezinta 100% din valoarea creditului.

Orice informație cu privire la serviciile oferite de Fond le puteți obține transmițând întrebările dvs. pe adresa office@fgcr.ro