Strategia FGCR

Strategia FGCR

FGCR – IFN S.A., pe baza volumului de activitate, a cotei de piață de cca. 90 % deținută în acordarea de garanții beneficiarilor sectorului agricol și alimentar, precum și beneficiarilor PNDR, a faptului că este deja în prezent un brand cunoscut de acești beneficiari, cât și ca urmare a recunoașterii profesionalismului și seriozității, își propune să continue în anul 2017 dezvoltarea pieței de garanții și produselor oferite împrumutaților:

a)     emiterea de garanții exprese, necondiționate și irevocabile în cazul creditelor care au o valoare de maxim 3 mil. Euro, denominați în lei la cursul de schimb RON/Euro de la data aprobării creditului și cu o dobândă maximă la nivelul Robor/Euribor la 6 luni plus o marjă de 2 puncte procentuale, acordate de instituțiile finanțatoare fermierilor conform art. 3 pct. 3 lit. (a) din OUG 43/2013 cu modificările și completările ulterioare;

b)      încheierea de contracte de garantare cu instituțiile finanțatoare în cazul creditelor care nu se încadrează în prevederile de la pct. a).